• Photograph of man and woman smiling on bed

TEMPUR kunnioittaa yksityisyyttäsi!

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 30. kesäkuuta 2011.

Tempur on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttänne ja selostamaan, kuinka tietojanne käytetään. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä teitä koskevia tietoja Tempur-konsernin yritykset (”Tempur”) voivat kerätä; kuinka ja milloin näitä tietoja voidaan käyttää; kuinka näitä tietoja suojellaan; kenelle niitä luovutetaan ja miksi; ja minkälaiset oikeudet teillä on saada sekä kontrolloida tietojenne käyttöä.

1. Mitä tietoja keräämme

Tempur kerää sekä “henkilötietoja” että “muita kuin henkilötietoja” asiakkaistaan, rekisteröidyistä käyttäjistään ja vierailijoistaan. Näitä tietoja käytetään eri tavoin. Käyttötavoista kerrotaan tarkemmin tässä tietosuojaselosteessa.

Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietoihin, joita Tempur kerää teiltä, voi kuulua nimenne, osoitteenne (sekä laskutus- että toimitusosoitteenne), sähköpostiosoitteenne, maksukorttitietoja, puhelinnumeronne sekä tietoja Tempurilta hankkimistanne tuotteista. Osioissa ”Antamanne tiedot” ja ”Muista lähteistä kerättävät tiedot” kerrotaan tarkemmin, mitä tietoja teiltä kerätään ja milloin.

Muut kuin henkilötiedot

Muilla kuin henkilötiedoilla tarkoitetaan anonyymejä tietoja, joita Tempur kerää vierailijoidensa verkkosivukäynneistä sekä älypuhelinsovellustensa käyttäjistä. Näiden tietojen avulla Tempur ei voi tunnistaa yksittäistä kävijää. Muita kuin henkilötietoja ovat muun muassa verkkosivut, joilla kävijät vierailevat, tietyn tiedon luokse johtaneiden klikkausten määrä sekä tiedot tuotteista, joita kävijät ostavat verkkosivujen tai älypuhelinsovellusten kautta. Jaamme verkkosivukäyntejä koskevat muut kuin henkilötiedot verkkosivujen ylläpidossa sekä tuotteidemme markkinoinnissa avustavien yritysten kanssa. Muiden kuin henkilötietojen keräämisestä kerrotaan tarkemmin osiossa ”Verkkosivujen ja älypuhelinsovellusten kautta kerättävät tiedot”.

2. Antamanne tiedot

Keräämme henkilötietoja, joita annatte meille käydessänne verkkosivuillamme ja käydessänne kauppaa kanssamme. Esimerkiksi:

Tilauksen tai oston yhteydessä

Kun jätätte meille tilauksenne, joko verkkosivujen kautta tai puhelimitse, saatamme kirjata ylös nimenne, toimitus- ja laskutusosoitteenne, sähköpostiosoitteenne, puhelinnumeronne, maksukorttitietojanne sekä tietoja tilauksestanne. Keräämme näitä tietoja tilauksen toteuttamista, tilauksen maksun keräämistä sekä tuotteiden toimitusta varten.

Kun luotte verkkotilin

Kun luotte verkko-ostostilin, saatamme kirjata ylös nimenne, toimitus- ja laskutusosoitteenne sekä sähköpostiosoitteenne. Keräämme nämä henkilötiedot tilin avaamista ja hallinnointia varten.

Kun luovutatte osoitteenne suora- tai sähköpostimarkkinointia varten

Kun luovutatte osoitteenne suora- tai sähköpostimarkkinointia varten tai pyydätte tuotetietopakettia, saatamme pyytää nimenne, postiosoitteenne ja sähköpostiosoitteenne. Keräämme näitä tietoja, jotta voimme lähettää teille tuotetietoa ja tietoja ostosmieltymystenne mukaisista erikoistarjouksista. Lisäksi saatamme lain niin salliessa kerätä tiettyjä analyyttisiä tietoja sähköpostimarkkinointikirjeiden saajilta saadaksemme tietoja siitä, minkälainen markkinointi asiakkaitamme kiinnostaa.

Jos muutatte mielenne, ettekä enää halua sähköpostitse toimitettavia markkinointikirjeitämme, voitte peruuttaa markkinointikirjetilauksenne seuraamalla jokaiseen markkinointikirjeeseen sisältyviä “peru tilaus” -ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä ja pyytämällä muuttamaan tilinne markkinointiasetuksia.

Rekisteröidessänne tuotteen

Kun rekisteröitte Tempur-tuotteen, saatamme tallentaa tietoja hankkimastanne tuotteesta, esimerkiksi kyseisen tuotteen sarjanumeron. Saatamme myös pyytää tietoja henkilökohtaisista mieltymyksistänne ja kysyä esimerkiksi kotitalouttanne tai ostospäätöstänne koskevia kysymyksiä. Näiden tietojen antaminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista. Keräämme tietoja mieltymyksistänne, koska ne auttavat meitä kehittämään asiakkaittemme tarpeita vastaavia tuotteita ja markkinointia.

Lisätessänne tekstiä verkkosivuillemme

Kun kirjoitatte verkkosivuillemme tuotearvosteluja, tuotesuosituksia tai muuta sisältöä, saatamme kerätä henkilötietojanne, kuten nimenne, sähköpostiosoitteenne ja verkkosivuille kirjoittamanne arvostelun tai suosituksen. Keräämme näitä tietoja taataksemme, että annamme tuotteistamme paikkansapitävää ja autenttista palautetta.

Hakiessanne rahoitusta

Kun haette Tempur-rahoitusta tai muuta tarjoamaamme rahoitusta, keräämme teiltä tiettyjä henkilötietoja, jotka liittyvät kyseiseen hakemukseen. Luovutamme nämä tiedot suoraan pankeille tai muille rahoitusyhtiöille, jotka tarjoavat meille rahoituspalveluitaan. Emme säilytä luottohakemukseenne liittyviä tietoja palvelimellamme, vaan lähetämme ne asianomaiselle rahoituspalvelun tuottajalle. Lukuun ottamatta rahoituspalvelun tuottajaa, joka hoitaa kyseistä luottoa (sekä tilanteita, joita säätelee asiaa koskeva laki tai säädös), emme anna mitään tekemäänne luottohakemusta koskevia tietoja kenellekään yhtiön sisällä tai sen ulkopuolella.

3. Muista lähteistä kerättävät tiedot

Kun luovutatte osoitteenne suoramarkkinointia varten jollekin muulle yritykselle (esimerkiksi vastaanottaaksenne yritysten tuotekuvastoja), kyseiset yritykset saattavat luovuttaa henkilötietonne edelleen yhteistyökumppaneilleen markkinointitarkoituksia varten. Näin voidaan kuitenkin toimia ainoastaan, jos tilanne vastaa markkinointitoiveitanne ja laki sen sallii.

Aika ajoin saamme luotettavilta ja toimintansa perusteella arvioiduilta yhteistyökumppaneiltamme sellaisten ihmisten nimiä ja osoitteita, jotka ovat halunneet heille lähetettävän painettuja tuotekuvastojamme. Saatamme saada näiltä luotettavilta yhteistyökumppaneilta myös muita tietoja, kuten asiakkaiden päivitettyjä toimitus- ja osoitetietoja, joiden avulla pidämme rekisterimme ajan tasalla ja takaamme, että toimitamme kuvastomme sekä tarjouspostimme asianmukaisesti.

Emme koskaan tietoisesti kerää henkilötietojanne kolmansilta osapuolilta, jos tilanne ei vastaa markkinointitoiveitanne tai tilannetta koskevaa lakia.

4. Verkkosivujen ja älypuhelinsovellusten kautta kerättävät tiedot

Kun vierailette verkkosivuillamme tai käytätte älypuhelinsovelluksiamme, keräämme tiettyjä, muita kuin henkilötietoja käynnistänne. Näitä voivat olla esimerkiksi tietokoneenne IP-osoite tai puhelimenne kansainvälinen IMEI-koodi sekä evästeitä tai jäljitteitä koskevat tiedot.

IP-osoitteet ja IMEI-koodit

IP-osoite on numerosarja, joka nimetään automaattisesti tietokoneellenne tai matkapuhelimellenne, kun kirjaudutte Internet-verkkoon. Samaan tapaan IMEI-koodi on yksilöitävissä oleva matkapuhelimellenne nimetty numerosarja, jonka avulla GSM-verkot kykenevät tunnistamaan voimassaolevat matkapuhelinlaitteet. Nämä numerosarjat tulevat automaattisesti tietoomme tietokoneeltanne ja/tai matkapuhelimestanne, kun saavutte verkkosivuillemme tai käytätte älypuhelinsovelluksiamme. Käytämme näitä tietoja selvittääksemme palvelimemme ongelmia ja hallinoidaksemme verkkosivujamme sekä älypuhelinpalveluitamme. IP-osoitteesta tai IMEI-koodista ei kuitenkaan käy ilmi nimenne, sähköpostiosoitteenne tai muut henkilötietonne.

Evästeet ja kohdistettu mainonta

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka toimivat henkilökortin tavoin tietokoneellasi. Niitä käytetään laajasti saamaan verkkosivuja toimimaan tai toimimaan tehokkaammin. Kun vieraillet verkkosivuillamme, evästeet tallentuvat selaimellesi. Näiden evästeiden tarkoitus on erottaa selaimesi toisista selaimista jotka vierailevat verkkosivuillamme, jotta voimme tarjota sinulle parannetun ja joskus henkilökohtaisemman verkkosivutoiminnon ja parantaa sivuston tarjontaa. Evästeet voivat jäädä kovalevyllesi sen jälkeen kun lähdet verkkosivuiltamme.

Evästeet voivat tallentua selaimellesi joko suoraan meidän toimesta (näitä kutsutaan ensimmäisen osapuolen eväisteiksi) tai kolmannen osapuolen toimesta jotka toimivat meidän puolesta (näitä kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi). Ensimmäisen osapuolen evästeiden avulla voimme tunnistaa sinut silloin kun tulet takaisin verkkosivuillemme ja muistamaan ne tuotteet jotka panit ostoskoriisi, molemmat sillä aikaa kun katselet muita sivuja verkkosivuillamme ja kun palaat verkkosivuillemme. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä (mukaan lukien muttei rajattu Googlen evästeisiin ja sen Google Analytics-palveluun, YouTube-palveluun ja Doubleclick Service, Coremetrics, Inc. ja sen Coremetrics Analytic-palveluun, AddThis, Inc. ja sen AddThis jakelualusta) kerätäkseen kokonaiskäyttötietoa numeroista ja vierailijoiden toistuvista käynneistä verkkosivuillamme ja yksittäisillä sivuilla, parantaaksemme verkkosivulle pääsyä ja sen käyttäjäystävällisyyttä. Lisätietoa miten Google käyttää ja suojaa sen Google Analytics palveluun kerättyä tietoa, saat osoitteessa http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Vastaavasti saat lisätietoa miten Coremetrics käyttää ja suojaa kerättyä tietoa sen Coremetrics Analytics-palveluun http://www.coremetrics.com/company/privacy.php ja AddThis:ta varten http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy sivuilla. Vaihtoehtoisesti, jos haluat kieltäytyä kolmannen osapuolen seurannasta analyysia varten, käy vastaavasti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Google Analytics) ja http://www.coremetrics.com/company/privacy.php#optout (Coremetrics Analytics), ja http://www.addthis.com/privacy/opt-out (Addthis) sivuilla.

Käytämme myös kolmannen osapuolen digitaalisia mainostoimistoja (sekä niiden mainospalveluja tarjoavia teknologiakumppaneita ja yhteistyössä olevien kustantajien verkostoja) lähettämään esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeitä verkkosivujemme kautta. Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat kolmannen osapuolen mainostoimistoja keräämään tietoa toiminnastasi kaikilta verkkosivuiltamme ja muilta verkkosivulta jotka ovat yhteistyössä heidän kanssaan, jotta he voivat tarjota sinulle räätälöityjä mainoksia kiinnostuksesi mukaan. Annamme mahdollisuuden jakaa sisältöä sosiaalisen median kautta, joka voi johtaa tiedon siirtoon niihin sosiaalisiin medioihin jossa sovelletaan niiden omaa tietosuoja-käytäntöä.

Toimintatunnisteet

Toimintatunnisteet ovat pieniä kuvatiedostoja, (tunnetaan myös termeillä clear gif tai web bugg), joita meidän kolmannen osapuolen mainostoimistot käyttävät tunnistamaan tiettyjä kolmannen osapuolen evästeitä ja laittamaan ne selaimeesi (joko verkkosivujemme tai niiden sivustojen kautta, jotka ovat yhteistyössä meidän kolmannen osapuolen mainostoimistojen kanssa). He välittävät tietoa jolla tunnistettavalla evästeellä varustettu selain on päässyt sivulle tai osalle sivua verkkosivuillamme, riippuen missä toimintatunniste sijaitsee verkkosivuillamme. Esimerkiksi, toimintatunniste ostovarmennussivuillamme tallentaa sen ostoksen jonka selain tunnistettavalla evästeellä on tehnyt. Toimintatunnisteet eivät kuitenkaan kerro meille että tietty tunnistettu henkilö on ostanut tuotteen, koska eväste on vaan selaimen henkilökortti. Käytämme toimintatunnisteita mittaamaan mainoskampanjoidemme tehokkuutta ja tekemällä verkkosivumme relevantimmaksi vierailijoille selvittämällä millä sivuilla on käyty ja onko käynti johtanut ostoon. Yhdessä evästeiden kanssa, toimintatunnisteet myös mahdollistavat mainostoimistoja valitsemaan ja lähettämään mainoksia selaimeesi, jotka ovat mielestäsi mielenkiintoisempia ja relevantteja.

Miten hallita evästeitä ja kohdennettua mainontaa?

Sinulla on oikeus valita haluatko sallia evästeitä vai et. Voit käyttää tätä oikeutta muuttamalla tai säätämällä selaimen ohjausta vastaamaan evästeiden asetuksia. Jos valitset evästeiden estämisen, et ehkä pysty kirjautumaan tai käyttämään tiettyjä ominaisuuksia verkkosivulla jotka riippuvat selaimesi kyvystä hyväksyä evästeitä (kuten pitämällä tavaroita ostoskorissa). Evästeiden estäminen tarkoitta myös että meidän kolmannen osapuolen mainostoimisto ei pysty profiloimaan mieltymyksiäsi tai tarjoamaan sinulle kohdennettua mainontaa.Saadaksesi lisää tietoa oikeuksistasi hallita evästeitä ja kohdennettua mainontaa, suosittelemme että käyt seuraavilla kolmannen osapuolen opetussivuilla: www.youronlinechoices.eu ja www.allaboutcookies.org. Lisätietoja oikeuksistanne evästeiden ja kohdennetun mainonnan hallinnointiin löydätte seuraavilta verkkosivuilta: www.youronlinechoices.eu ja www.allaboutcookies.org.

5. Kuinka saan ja hallinnoin tietojani

Teillä on oikeus saada tietoonne teitä koskevat henkilötiedot ja pyytää meitä tekemään lisäyksiä niihin, korjaamaan tai päivittämään niitä tai poistamaan ne kokonaan. Lisäksi teillä on oikeus pyytää meitä olemaan ottamatta yhteyttä suorissa markkinointitarkoituksissa, vaikka olisitte aikaisemmin sen sallineetkin.

Pääsette käsiksi tietoihinne olemalla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse käyttäen seuraavia yhteystietoja:

Puhelin:      09 5868 360

Sähköposti: info@tempur.fi

Osoite:       Tempur Suomi Oy
                 Asematie 4-10
                 01300 Vantaa

6. Tietojen jakaminen

Sosiaaliset mediat

Tarjoamme mahdollisuuden jakaa tietoja tuotteistamme ja verkkosivuistamme “jaa”-toiminnon avulla. Mahdollisuus on olemassa, jotta tuotteemme saavat näkyvyyttä käyttämienne sosiaalisten medioiden kautta ja jotta voitte halutessanne jakaa tuotteitamme koskevia mielipiteitänne sekä suosituksianne ystävienne kanssa. Henkilötietojen jakaminen sosiaalisten medioiden kautta voi kuitenkin johtaa siihen, että kyseistä sosiaalista verkkopalvelua tarjoava yritys kerää tietoja itselleen tai tekee tiedoista julkisia. Luovuttaessanne henkilötietojanne teidän tulisikin aina lukea käyttämänne sosiaalisen median tietosuojaseloste ymmärtääksenne kyseisen yrityksen tietosuoja- ja tietojenkäyttökäytänteet.

Useammasta yrityksestä koostuvat yhtiöt

Saatamme jakaa teiltä keräämämme tiedot minkä tahansa Tempur-yhtiöön kuuluvan yrityksen kanssa tarjotaksemme teille pyytämiänne tuotteita ja palveluita, lähettääksemme mainontamieltymyksiänne vastaavia mainoksia tai lain sen muutoin salliessa. Vakuutamme kuitenkin, että Tempur-yhtiöön kuuluvat yritykset käyttävät henkilötietojanne ainoastaan tässä tietoturvaselosteessa määritellyllä tavalla.

Palveluntarjoajat

Palkkaamme joskus muita yrityksiä sekä henkilöitä hoitamaan tiettyjä palveluita ja toimintoja puolestamme. Näitä ovat muun muassa verkkosivujemme ylläpito, tilausten otto, pakettien toimittaminen, postitus, sähköpostien lähettäminen, asiakasrekisterin ylläpito, tietojen käsittely, markkinointikonsultointi ja -apu, asiakaskyselyiden toteuttaminen, maksujen keruu ja käsittely sekä asiakaspalvelutehtävät. Näillä palveluntarjoajilla on pääsy ainoastaan niihin henkilötietoihin, joita he tarvitsevat pystyäkseen hoitamaan heille annetut tehtävät tai palvelut; he eivät saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Pidämme kaikissa tilanteissa huolta siitä, että palveluntarjoajat käyttävät henkilötietojanne ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla ja että he käyttävät tilanteeseen sopivia teknisiä sekä organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä suojatakseen henkilötietojanne.

Työskentelemme myös kolmannen osapuolen digitaalimainontayritysten kanssa tuottaaksemme yritystämme koskevia mainoksia Internetiin. Nämä kolmannet osapuolet saattavat käyttää evästeitä tai muita teknisiä ratkaisuja kerätäkseen anonyymejä tietoja niistä käyttäjistä, jotka katsovat tai käyttävät verkkosivuillamme näkyviä mainoksia. Lisätietoja voitte lukea aiemmasta osiosta: ”Verkkosivujen ja älypuhelinsovellusten kautta kerättävät tiedot”.

Sekä teidän että meidän turvaksemme

Saatamme luovuttaa henkilötietojanne, kun uskomme sen olevan välttämätöntä tilannetta koskevan lain, säännöksen, oikeuden päätöksen tai hallituksen pyynnön noudattamisen kannalta; pannessamme käytäntöön tai noudattaessamme käyttöehtoja tai muita kanssanne tehtyä sopimusta; tai suojellaksemme Tempurin, sen asiakkaiden tai työntekijöiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

Omistajanvaihdos

Kun yritystoimintamme kehittyy, saatamme myydä tai ostaa tytäryhtiöitä tai yritysosuuksia. Näissä tilanteissa asiakkaiden tiedot ovat yleisesti yksi vaihdon kohteista, mutta niitä koskevat edelleen yksityisyydensuojavelvoitteet, joista asiakkaan kanssa on sovittu aikaisemmin (ellei asiakas ole antanut muuhun lupaa). Myös siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että Tempur-yhtiö tai sen varallisuus kokonaisuudessaan siirtyy kolmannelle osapuolelle, asiakkaiden tiedot ovat vaihdon kohteena.

Sharing

Emme anna nimeänne tai postiosoitettanne Tempur-yhtiön ulkopuolisille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

7. Kansainväliset yhteydet

Meidän lisäksemme tietojanne saattavat kerätä yhtiömme yritykset tai tässä tietosuojaselvityksessä kuvattua tarkoitusta varten palkatut palveluntuottajat, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella (mukaan lukien Yhdysvallat).

Vaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevissa maissa ei ole samankaltaisia tietosuojalakeja kuin Euroopan talousalueella, käytämme ja suojaamme tietojanne aina ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla.

Tempur noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) luoman U.S-EU Safe Harbor -ohjelman ja U.S.-Switzerland Safe Harbor -ohjelman periaatteita, jotka säätelevät henkilökohtaisten tietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä Euroopan Unionin jäsenvaltioissa ja Sveitsissä.  Tempur on vahvistanut noudattavansa Safe Harbor -ohjelman informointia, suostumusta, siirtämistä, tietoturvaa, tietojen eheyttä, käyttöoikeutta ja täytäntöönpanoa koskevia yksityisyydensuojan periaatteita. Lisätietoja Safe Harbor -ohjelmasta ja Tempur’n sertifioinnista löytyy osoitteesta http://www.export.gov/safeharbor/

 

8. Kuinka suojaamme henkilötietojanne

Haluamme, että voitte luottavaisin mielin käyttää verkkosivujamme ja tehdä hankintoja suoraan kauttamme. Tämän vuoksi olemme sitoutuneet suojaamaan keräämiämme henkilötietoja. Käytössämme on tarvittavat tekniset sekä organisatoriset ratkaisut suojataksemme meille antamianne henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käytöltä, häviämiseltä, vahingoilta tai tuhoutumiselta. Turvallisuusjärjestelmämme vaatii käyttäjiä tunnistautumaan ja se rajoittaa käyttäjien pääsyn vain tietyille alueille. Kun siirrämme henkilötietoja julkisten tietoverkkojen kautta tai langattomasti, tietueet on suojattu.

9. Lasten tietosuoja

Emme tiedostaen myy tuotteita, kerää henkilötietoja tai markkinoi tuotteitamme alle 18-vuotiaille henkilöille.

10. Linkit ulkopuolisille verkkosivuille

Tämän tietosuojaseloste ei koske ulkopuolisia verkkosivuja, joille on linkki verkkosivuiltamme. Kehoitamme teitä tutustumaan muiden verkkosivujen tietosuojaselosteisiin ymmärtääksenne niiden henkilötietojen keräämistä, käyttöä sekä luovutusta koskevat toimintatavat.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Tietosuojaselosteen otsikon alta löytyy tieto viimeisimmästä päivitysajankohdasta. Kehotamme teitä käymään tällä sivulla säännöllisesti, jotta pysytte ajan tasalla kulloinkin voimassa olevista tietosuojakäytänteistämme. Kaikkia meille antamianne tietoja koskee tiedon keräyshetkellä voimassa olleet tietosuojasitoumukset, ellei toisin ole mainittu.

12. Kuinka otat meihin yhteyttä

Jos teillä on kysyttävää tietosuojaselosteestamme tai tietojenne suojaamisesta, voitte ottaa meihin yhteyttä seuraavin tavoin:

Puhelin:      09 5868 360

Sähköposti: info@tempur.fi

Osoite:       Tempur Suomi Oy
                 Asematie 4-10
                 01300 Vantaa

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Tempur Suomi Oy
Asematie 4-10, 01300 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eva-Maria Vogasianos
eva-maria.vogasianos@tempur.fi

3. Rekisterin nimi

Takuu- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tuotemarkkinointi-, jälkimarkkinointi- ja tuotekehitystarkoituksessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot (nimi, yhteystiedot)
Tuotetakuun yksilöivät tiedot ostotapahtumista (mm. tuotten nimi, ostopäivä)
Markkinatutkimustietoja (mm. mistä kuulit Tempurista)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse internetissä tai takuurekisterikortilla ilmoittamat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa toimistotilassa. Sähköiset tiedot säilytetään salasanalla suojatussa IT-ympäristössä. Tiedot on merkitty organisaation sisällä salassapidettäviksi.