MYYNTI- JA SOPIMUSEHDOT

NÄMÄ MYYNTI- JA SOPIMUSEHDOT ON PÄIVITETTY VIIMEKSI 30. MAALISKUUTA 2021.

TÄRKEÄÄ: Luettehan nämä myyntiehdot huolellisesti. Ne muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen välillämme. Jos ette hyväksy näitä myyntiehtoja, pyydämme ystävällisesti teitä olemaan kirjatumatta verkkosivuillemme tai jättämättä tilausta verkkosivujemme kautta tai puhelimitse.

1. Johdanto

1.1 Näitä myyntiehtoja sovelletaan verkkosivujen käyttöön ja/tai mahdolliseen verkkosivujen kautta tai puhelimitse tehtyyn tilaukseen. Sitoudutte näihin myyntiehtoihin sekä teette sopimuksen Tempur Sealy Suomi Oy:n kanssa, joka on rekisteröity yritys Suomessa; jonka yritystunnus on 1541899-5; jonka postiosoite on Asematie 4 – 10, 01300 Vantaa seuraavin tavoin: klikkaamalla “HYVÄKSYN”-painiketta verkkosivuilla; hyväksymällä nämä myyntiehdot tilauksen yhteydessä; ja/tai vahvistamalla joko sähköpostitse, postitse tai puhelimitse, että hyväksytte nämä myyntiehdot. Jos ette hyväksy näitä myyntiehtoja, älkää klikatko “HYVÄKSYN”-painiketta tai käykö verkkosivuillamme tai tehkö tilausta verkkosivujen kautta tai puhelimitse.

1.2 Saatamme päivittää näitä myyntiehtoja ja/tai tietosuojaselostettamme ajoittain. Tällöin päivitetty versio julkaistaan verkkosivuillamme. Tällainen päivitetty versio ei vaikuta jo verkkosivujen kautta tai puhelimitse tehtyyn tilaukseen. Muissa tilanteissa päivitetyt ehdot astuvat voimaan julkaisusta lähtien. Kehotamme teitä tarkistamaan verkkosivumme säännöllisesti tutustuaksenne voimassaoleviin myyntiehtoihin ja/tai tietosuojaselosteeseemme.

1.3 Kaikki viittaukset termiin “myyntiehdot” tarkoittavat näitä myyntiehtoja, yllä olevan kohdan 1.2 mukaisesti päivitettyinä ja muita menettelytapoja, ohjeita, sääntöjä ja/tai muita ehtoja, joita voimme ajoittain päivittää verkkosivuille ja joihin olemme viitanneet. Termi “verkkosivu” tarkoittaa Internet-sivustoa, joka tällä hetkellä sijaitsee osoitteessa fi.tempur.com, ja/tai sen mahdollisesti korvaavaa tai siitä mahdollisesti kehitettyä sivustoa, “me” tarkoittaa Tempur Sealy Suomi Oy -yhtiötä ja “meidän” tulkitaan asianomaisella tavalla.

1.4 Jos myyntiehtojen ja tietosuojaselosteemme tai muiden menettelytapojen, ohjeistuksen, sääntöjen ja/tai muiden myyntiehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti näiden myyntiehtojen sisältöä.

2. Lisenssi

2.1 Edellyttäen että noudatatte näitä myyntiehtoja me ja/tai meidän lisenssinantajamme myönnämme sinulle oikeuden kirjautua sisään ja katsella verkkosivuilla olevaa tai niiden kautta tarjottua sisältöä ja informaatiota rajoituksetta, mukaan lukien tekstit, kuvat ja videot ainoastaan omaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei muutoin ole sovittu kirjallisesti osapuolten kesken.

2.2 Ilman kirjallista etukäteen annettua lupaa teillä ei ole oikeutta tulostaa, ladata, kopioida, jäljentää, alilisensioida, julkaista uudelleen, jakaa, lähettää, esittää julkisesti, näyttää tai saattaa saataville, muuntaa, muokata, kajota, luoda johdannaista tai väärentää, millään keinolla tai tavalla, mitään sisältöä, joka ei ole erikseen sallittu näiden myyntiehtojen alla. Rajoittamatta edellä mainitun listan yleisyyttä, suosittelemme voimassaolevien Myyntiehtojen kopion latausta ja/tai tulostusta omaan käyttöösi.

2.3 Kaikki immateriaalioikeudet ja muut yksinoikeudet sisältöön ovat meidän tai lisenssin antajiemme omistuksessa. Käyttäjä hyväksyy ja tunnustaa, että käyttäjä ei saa minkäänlaista omistusoikeutta sisältöön ja, että minkään sisällön muokkaus tai käyttö mihinkään tarkoitukseen, jota ei ole erikseen sallittu näiden myyntiehtojen mukaisesti, saattaa rikkoa meidän ja muiden osapuolten tekijänoikeuksia ja muita yksinoikeuksia.

2.4 Kaikki oikeudet, joita ei erikseen ole myönnetty näissä myyntiehdoissa, pidätetään.

2.5 Emme hyväksy tai ota huomioon luovia materiaaleja, ideoita tai ehdotuksia muuten kuin erikseen pyydettynä. Tällä tavoin vältetään väärinkäsityksiä, jos ideanne ovat samankaltaisia kuin meidän kehittämämme ideat ja ratkaisut. Jos lähetätte meille sähköpostitse tai muulla tavoin mitään kommunikaatiota tai materiaalia, teidän katsotaan antaneen meille ja tytäryhtiöillemme ikuisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman ja peruuttamattoman lisenssin käyttää näitä kommunikaatioita ja materiaaleja harkintamme mukaan millä tahansa tavalla, mukaan lukien oikeuksien luovuttaminen kolmansille osapuolille osittain tai kokonaan. Suostutte siihen, että me ja meidän tytäryhtiömme saamme vapaasti käyttää ja muokata kaikkia meille lähetettyjä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikkoja, jotka liittyvät mihin tahansa kommunikaatioon tai materiaaliin, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kyseisen tiedon käyttämisen tuotekehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin.

3. Palveluun pääsy

3.1 Vaikka tavoitteenamme onkin varmistaa, että verkkosivumme ovat normaalisti käytettävissä ympäri vuorokauden, sivuille pääsy saatetaan väliaikaisesti keskeyttää ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen järjestelmävirheestä, rutiiniylläpito- tai korjaustoimenpiteistä tai meistä riippumattomista syistä. Emme ole vastuussa teille tai kolmannelle osapuolelle, jos mistään syystä verkkosivumme ovat pois käytöstä milloin tahansa tai minkä tahansa ajanjakson aikana.

3.2 Varaamme oikeuden muokata tai vetää pois käytöstä, väliaikaisesti tai lopullisesti, verkkosivumme (tai minkä tahansa niiden osan) ilman ennakkoilmoitusta, emmekä ole vastuussa teille tai kolmannelle osapuolelle minkään tällaisen muokkauksen tai vetäytymisen mahdollisesti aiheuttamista seurauksista.

4. Käyttö

4.1 Käyttäjä hyväksyy, että Internet-sivustoa ei saa käyttää minkäänlaisen sellaisen materiaalin julkaisemiseen tai levittämiseen, joka on laitonta, vahingollista, uhkaavaa, solvaavaa, häiriköivää, herjaavaa, törkeää, säädytöntä, meidän ja/tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa ja/tai rodullisesti, etnisesti tai muuten loukkaavaa.

4.2 Käyttäjä hyväksyy:

4.2.1 ettei hän lataa tai yritä ladata verkkosivuille tai muuten välittää meille tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, troijan hevosia, matoja, aikapommeja, korruptoituneita tiedostoja, muita samankaltaisia haitallisia ominaisuuksia tai tiedostoja jotka millään muulla tavalla vahingoittavat tai yrittävät vahingoittaa Verkkosivuja tai itse liiketoimintaamme; tai

4.2.2 ettei hän päästä tai yritä päästä luvattomasti käsiksi verkkosivuille, niihin yhdistettyihin verkostoihin tai mihinkään sisältöön millään tavalla, mukaan lukien murtautumalla, esiintymällä toisena käyttäjänä tai henkilönä tai yrittämällä kiertää tai tuhota palomuureja tai muita suoja- tai turvatoimenpiteitä.

4.3 Tulemme noudattamaan kaikkien toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten tekemiä pyyntöjä tai määräyksiä, joissa pyydetään paljastamaan henkilön identiteetti tai paikallistamaan henkilö, jota epäillään Verkkosivujen käyttöön liittyvästä rikoksesta tai rikkomuksesta.

5. Asiakastiedot

5.1 Käyttäjä on itse vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä ja vakuuttaa, että tiedot ovat kaikilta osilta oikeita ja täydellisiä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista muutoksista antamiinsa tietoihin. Käyttäjä voi itse päivittää tiedot kirjautumalla sisään käyttäjätiliin.

6. Käyttäjätili ja salasana

6.1 Teidän tulee rekisteröityä ja luoda käyttäjätili, jotta saatte pääsyn tiettyihin verkkosivujemme toimintoihin ja/tai tehdäksenne tilauksia. Tähän tarkoitukseen teidän on luotava salasana, annettava meille henkilötietoja, kuten nimenne ja sähköpostiosoitteenne ja muita tietoja (esimerkiksi postinumeronne), joita rekisteröintiprosessissa edellytetään, sekä annettava suostumuksenne henkilötietojenne käsittelyyn yrityksen tietosuojaselosteen mukaisesti.

6.2 Käyttäjä on itse vastuussa salasanansa ja muiden käyttäjätilinsä kirjautumistietojen suojaamisesta ja salassapidosta. Käyttäjä hyväksyy vastuun kaikesta käyttäjätilinsä perusteella tapahtuvasta toiminnasta. Jos teillä on syytä epäillä, että salasananne on tullut ulkopuolisen tietoon ja/tai että käyttäjätiliänne on käytetty tai saatetaan käyttää ilman lupaanne, ottakaa meihin yhteyttä välittömästi. Emme ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat teidän kyvyttömyydestänne suojata käyttäjätilinne salasanaa ja/tai muita kirjautumistietoja.

7. Linkit ulkopuolisille verkkosivuille

Linkit ulkopuolisille sivuille verkkosivuiltamme tarjotaan ainoastaan teidän käyttömukavuutenne parantamiseksi. Klikkaamalla näitä linkkejä poistutte verkkosivuiltamme. Emme ole tarkistaneet, emme kontrolloi, emmekä ole vastuussa näistä sivustoista tai niiden sisällöstä tai saatavuudesta. Emme tue tai edusta näitä sivustoja, mitään materiaalia näillä sivustoilla tai mitään tuloksia, joita saatatte saada näitä sivustoja käyttämällä. Jos päätätte vierailla ulkopuolisilla sivuilla verkkosivujemme kautta, teette sen omalla vastuullanne. Näillä sivuilla saattaa olla omat käyttöehtonsa ja tietosuojaselosteensa, kehotamme teitä lukemaan nämä ennen kuin käytätte kyseessä olevia sivuja.

8. Vastuuvapauslauseke

8.1 Vaikka tavoitteenamme onkin varmistaa, että verkkosivuillamme oleva tieto on oikeaa, täydellistä ja ajankohtaista, emme takaa näitä seikkoja. Saatamme ajoittain ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa verkkosivujamme ja/tai siellä kuvattuja tuotteita ja/tai niiden hintoja tai saatavuutta.

8.2 Piirrokset, valokuvat, painot, mitat ja kuvaukset verkkosivuillamme on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi tuotevalikoimastamme. Te hyväksytte, että emme lupaa tuotteidemme olevan tarkalleen edellä mainittujen tietojen mukaisia ja ilman poikkeamia. Vaikka tavoitteenamme onkin varmistaa, että antamamme tiedot ovat hyödyksi ja ilman virheitä, monet tekijät, kuten pienet vaihtelut varastossa olevassa valikoimassa, jatkuva tuotekehitys ja jopa käyttäjän oma tietokone tai näytön teknologia, voivat vaikuttaa siihen, että tuotteet saattavat hieman poiketa piirroksista, valokuvista, painoista, mitoista ja kuvauksista verkkosivuillamme.

9. Tilausprosessi

9.1 Sinun on oltava yli 18-vuotias, kun teet tilaukset verkkosivujemme kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.

9.2 Jos teette tilauksen verkkosivujen kautta tai puhelimitse, vahvistamme tilauksenne sähköpostilla (paitsi jos olette tilannut tuotteen puhelimitse eikä teillä ole sähköpostiosoitetta, jolloin vahvistamme tilauksenne postitse). Tilauksenne muodostaa tarjouksen ostaa tilatun tuotteen meiltä.

9.3 Me vahvistamme myös, onko meillä kyseistä tuotetta varastossamme, ja annamme teille arvioidun toimituspäivän (joko puhelimitse tehdyn tilauksen yhteydessä puhelinkeskustelun aikana tai tilauksen jälkeisellä puhelinsoitolla, jos tilaus on tehty Verkkosivujen kautta).

9.4 Vahvistettuamme tilaamanne tuotteen saatavuuden varastosta sekä annettuamme arvioidun toimitusajan otamme maksun tilaamistanne tuotteista (tilauksen yhteydessä ilmoittamanne maksutavan mukaan) lähetämme teille vahvistuksen tuotteiden lähettämisestä (vahvistus lähetetään sähköpostilla, jos olette antanut sähköpostiosoitteenne, tai postitse, jos teillä ei ole sähköpostiosoitetta). Lähetysvahvistus merkitsee tarjouksenne hyväksymistä ja muodostaa sopimuksen välillemme kyseessä olevan tuotteen myynnistä myyntiehtojen mukaisesti.

9.5 Suoritamme kaikki käytössämme olevat kohtuulliset toimenpiteet suojellaksemme teitä koskevia tilaus- ja maksutietoja, mutta ellei kyseessä ole meidän laiminlyöntimme, emme ole vastuussa mahdollisista tappioista teille, jos kolmas osapuoli saa laittomasti käsiinsä antamianne tietoja kirjautuessanne sisään Verkkosivuille tai tilatessanne Verkkosivuilta.

10. Hinnasto

10.1 Tuotteista maksettavat hinnat ovat esillä verkkosivuilla ja ne käydään kanssanne läpi, jos tilaatte puhelimitse. Saatamme veloittaa lisäksi toimituskuluja ja tämä näkyy erikseen tilauksenne yhteydessä verkkosivuilla tai, jos tilaatte puhelimitse, siitä keskustellaan kanssanne ennen kuin annatte maksutietonne.

10.2 Kaikki tuotehinnat verkkosivuillamme sisältävät ALV:n. Verkkosivujen tuotesivuilla näkyvät hinnat eivät sisällä toimituskuluja, jotka lisätään, ALV:n sisältäen, tilauksenne verkkosivujen ostoskoritietoihinne tilauksen lähettämisen yhteydessä.

10.3 Jos olette oikeutettu ALV-palautukseen ja haluatte käyttää sitä hyväksenne, teidän on lähetettävä lisätietoja meille täyttämällä lomakkeen, joka on saatavilla tilausta tehtäessä. Lomake tulee tulostaa, täyttää ja lähettää meille. Huomioitavaa on, että ensimmäinen maksu sisältää ALV:n. Vasta kun täyttämänne lomake saapuu meille, suoritamme ALV-hyvityksen käyttötilillenne. Maksunpalautus toteutetaan 30 päivän sisällä. ALV-palautus pätee ainoastaan määrättyihin tuotteisiin eikä toimituskuluihin, joista emme voi toimittaa ALV-palautusta.

11. Tilauksen hyväksymättä jättäminen

11.1 Voimme olla hyväksymättä tai toimittamatta oman harkintamme mukaan minkä tahansa tilauksen, mukaan lukien rajoituksetta, jos:

11.1.1 tilausta tehdessä tapahtuu hinnan tai tuotteen kuvausvirhe, joka on selvä ja josta ei voi erehtyä ja joka olisi kohtuullisesti voitu huomata virhehinnoitteluksi;

11.1.2 maksunne hylätään esimerkiksi rahoituslaitoksen tai luottokorttiyhtiön toimesta;

11.1.3 tuotetta ei ole tarpeeksi varastossa voidaksemme toimittaa tilauksenne;

11.1.4 emme kuljeta toimitusosoitteenne alueelle;

11.1.5 ei ole mahdollista tai käytännöllistä toimittaa tilaamianne tuotteita annettuun toimitusosoitteeseen tai jos meillä on muita huolenaiheita toimitusosoitteen suhteen; ja/tai

11.1.6 tuote, jota yritätte tilata, ei ole myytävänä Verkkosivun kautta ja/tai puhelimitse.

11.2 Jos me emme hyväksy tilausta tämän lausekkeen 11 mukaisesti, meillä ei ole velvollisuutta tarjota korvausta kärsimistänne vahingoista, tappiosta tai muista kuluista.

12. Maksutavat

12.1 Hyväksymme maksutapoina luotto- tai pankkikortin (Visa, Amex, Mastercard, Visa Electron, Maestro), pankkisiirron sekä Klarnan verkkokaupassamme tarjoamat maksuvaihtoehdot.

12.2 Kaikkien tilausten kohdalla tilatun tuotteen koko ostohinta tulee maksaa kokonaisuudessaan tilausta tehdessä, paitsi jos on mahdollista tilata tuote maksamalla käsiraha etukäteen ja loppusaldo tilatun tuotteen ostohinnasta myöhemmin (tieto tästä mahdollisuudesta annetaan verkkosivulla tai puhelimitse tilausta tehdessä). Emme toimita tilattuja tuotteita ennen kuin tuotteen hinta on kokonaisuudessaan maksettu.

12.3 Kaikki maksutapahtumat saattavat joutua tarkistuksen kohteeksi aitouden ja valtuutuksen osalta asianomaisten kortti- ja palveluntoimittajien ja/tai meidän taholtamme (saatamme käyttää kolmansia osapuolia toimittamaan kyseisen valtuutuksen, tämä tulee tapahtumaan tietosuojaselosteemme mukaisesti). Jos kortin myöntäjä/maksupalvelun toimittaja kieltäytyy hyvittämästä maksuanne meille, emme ole vastuussa viivästyksestä tai tekemänne tilauksen hylkäämisestä.

12.4 Jos maksu hylätään minkä tahansa syyn vuoksi tuotteen toimittamisen jälkeen, meillä on oikeus vaatia teiltä maksua tai tuotteen palautusta. Tästä ja muiden maksujen vaatimisesta aiheutuneet kulut voidaan vaatia teiltä.

12.5 Emme tarjoa luottoa meiltä ostettaville tuotteille. Voimme kuitenkin kertoa teille luottomahdollisuuksista, jotka saattavat olla saatavilla teille kolmansien osapuolien taholta. Voitte pyytää lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä, yhteystietomme löytyvät alatunnisteesta.

12.6 Täysi omistusoikeus mihin tahansa meiltä tilattuun tuotteeseen pysyy meillä eikä siirry teille ennen kuin olemme saaneet maksun kyseisen tuotteen täydestä ostohinnasta.

13. Toimitus

13.1 Voimme toimittaa tuotteen ainoastaan osoitteeseen, joka sijaitsee Suomessa (lukuun ottamatta rannikkosaaria). Jos me emme toimita osoitteeseenne ja haluaisitte tilata ja noutaa tuotteen, ottakaa meihin yhteyttä, yhteystietomme löytyvät alatunnisteesta.

13.2 Toimitamme tuotteita ainoastaan arkipäivinä (lukuun ottamatta julkisia vapaapäiviä) ja toimitusosoitteessa on oltava paikalla täysi-ikäinen henkilö vastaanottamassa tuotteen toimitusta. Toimitusosoitetta ei voi muuttaa, kun tilaus on lähetetty. Jos haluatte keskustella toimitusosoitteen vaihtamisesta sen jälkeen kun olette jo jättänyt tilauksen, ottakaa meihin yhteyttä mahdollisimman pian, yhteystietomme löytyvät alatunnisteesta.

13.3 Tuotteen arvioitu toimituspäivä perustuu tuotteen varastosaatavuuteen sekä antamaanne toimitusosoitteeseen ja sen ehtona on maksun saanti teiltä kyseessä olevaa tuotetta vastaan. Vaikka tarkoituksenamme onkin varmistaa, että tuotteet toimitetaan arvioituna toimituspäivänä, kyseinen päivä on viitteellinen emmekä voi taata että toimitus tulee tapahtumaan kyseisenä päivänä. Kaikki tuotteet tullaan kuitenkin toimittamaan 70 vrk:n kuluessa siitä päivästä, jona olette antaneet tai lähettäneet meille tarjouksenne tai hyväksyvän vastauksenne, jollei erikseen muuta ole kanssanne sovittu.

13.4 Ennen arvioitua toimituspäivää teidän on ilmoitettava meille ottamalla meihin yhteyttä. Mikäli toimitukseen liittyy erityisolosuhteita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, pääsyyn liittyviä tekijöitä matkalla toimitusosoitteeseen (esim. matalia siltoja, kapeita teitä jne.) ja/tai itse osoitteessa (esim. ahtaita oviaukkoja, kapeita käytäviä, rappusia jne.), suorittakaa tarpeelliset toimenpiteet vahvistaaksenne, vaikuttavatko edellä mainitut tekijät toimitukeen.

13.5 Voitte olla vastuussa ylimääräisistä toimituskuluista, jos:

13.5.1 emme kykene suorittamaan toimitusta, koska osoitteessa ei ollut täysi-ikäistä henkilöä toimituspäivänä vastaanottamassa tuotetta;

13.5.2 yritätte vaihtaa toimitusosoitetta sen jälkeen, kun tuote on lähetetty teille; ja/tai

13.5.3 ette ilmoita meille edellä olevan lausekkeen 13.4 mukaisesti asiaankuuluvista erityisolosuhteista.

13.6 Teemme parhaamme mutta emme voi taata, että pystymme ja siksi pidätämme oikeuden kieltäytyä mistä tahansa syystä:

13.6.1 siirtämästä toimitusosoitteessa jo olevia huonekalujanne (tekemänne pyyntö tulee olemaan omalla vastuullanne); ja/tai

13.6.2 toimittamasta tuotteen tiettyyn kohteeseen toimitusosoitteen tiloissa.

13.7 Lausekkeesta 12.6 huolimatta, tuotteeseen liittyvä riski siirtyy teille kun olemme toimittaneet tuotteen teille: ja olette vastuussa sen vakuutuksesta ja suojaamisesta.

13.8 Valitettavasti emme pysty poistamaan tai hävittämään olemassa olevia huonekalujanne (mukaan lukien rajoituksetta olemassa olevaa patjaa).

14. Jos muutatte mielenne (oikeus kaupan purkuun)

14.1 Voitte peruuttaa tilauksenne mistä tahansa syystä, paitsi jos olette tilannut tuotteen, joka on valmistettu teidän määritystenne mukaisesti tai on muuten selkeästi yksilöllinen, 14 arkipäivän kuluessa siitä kun olette vastaanottaneet tavaran fyysisesti (tai vastaanottajana on kolmas osapuoli, jonka olette itse määränneet pois lukien kuitenkin rahtiyhtiön edustajan). Jos kyseessä on useita saman tilauksen tuotteita, jotka on toimitettu osissa, peruutusoikeus alkaa siitä päivästä, jolloin tilauksen viimeinen tuote on fyysisesti toimitettu ja vastaanotettu. Kaupan purusta tulee kirjallisesti ilmoittaa meille lausekkeiden 14.2 ja 16 mukaisesti, jolloin

14.1.1 palautamme, mahdollisimman pian mutta joka tapauksessa 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun meille on ilmoitettu päätöksestänne kaupan purkuun (ellei lauseke 14.3 ole sovellettavissa) teidän ja mahdollisen luotonantajan, kuten määritelty lausekkeessa 12.5, maksaman kauppasumman sisältäen tuotteen ostohinnan ja mahdolliset toimituskulut; lukuun ottamatta mahdollisia lisäkuluja, jotka aiheutuvat valitsemastanne kalliimmasta palautustavasta ja joka on jokin muu kuin tarjoamamme halvin palautustapa. Hyvitykset tehdään samalla maksutavalla kuin alkuperäinen tilauksen maksutapa ellei tosin sovita. Maksutavasta riippumatta hyvityksestä ei aiheudu teille ylimääräisiä kustannuksia.

14.1.2 teidän on palautettava tuote meille, ja pyydämme, että noudatatte meidän kohdassa 16 määriteltyjä palautusehtojamme; ja

14.1.3 teillä on lakisääteinen velvollisuus pitää kohtuullista huolta tuotteesta, kunnes se on palautettu meille. Olette vastuussa tuotteen arvon alenemisesta (vähennämme osuuden hyvitettävästä summasta) jos tuotetta on käytetty. Arvonalennus on vähintään 50% tuotteen ostohinnasta. Saatamme pidättäytyä maksun palauttamisesta (14 päivän palautusaika joka on mainittu lausekkeessa 14.1.1 ei ala) siihen asti kunnes tavarat on palautettu meille tai saamme todistuksen, että tuotteet on toimitettu meille.

14.2 Jos haluatte peruuttaa tilauksen, käyttäkää oheista palautuskaavaketta, jonka voitte täyttää ja lähettää myös sähköisesti. Jos haluatte peruuttaa tilauksen ennen kuin tuote on toimitettu teille pyrimme pysäyttämään toimituksen. Jos tilauksenne on jo lähtenyt varastosta, on mahdollista, että emme pysty estämään tuotteen toimitusta teille. Jotta säilytätte 14 päivän palautusoikeutenne, suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä ja kertomaan halustanne vetäytyä sopimuksesta, jotta sopimuspurun määräaika pysyy voimassa.

14.3 Jos haluatte käyttää hyväksenne peruutusoikeutta lausekkeen 14.1 mukaan, sen jälkeen kun tuote on jo toimitettu teille, pyydämme, ettette käytä tuotetta tai poista mitään tuotteen pakkausmateriaaleja. Mikäli pakkausmateriaalit on poistettu, mutta ovat vielä teidän hallinnassanne pyydämme, että palautatte ne tuotteen kanssa.

14.5 Lausekkeen 14.1 mukaisesti, ellette ole pyytäneet tuotteen valmistamista teidän määritystenne mukaisesti tai selkeästi yksilöllisenä, voitte vaihtaa tilatun tuotteen toiseen tarjolla olevaan tuotteeseen ottamalla meihin yhteyttä milloin tahansa ennen keskiyötä koeajan viimeisenä päivänä, jos:

14.5.1 palautatte kyseessä olevan tuotteen meille palautusehtojemme mukaisesti, kuten määritelty alla olevassa lausekkeessa 16;

14.5.2 korvaava tuote on listattu verkkosivullamme samalla tai korkeammalla hinnalla, kuin palautettava tuote ja jos korvaavan tuotteen hinta on korkeampi, maksatte tuotteiden hintojen välisen erotuksen;

14.5.3 voitte tehdä ja peruuttaa tällaisen tilauksen vain kerran – ette voi tilata samaa tai samankaltaista tuotetta millään vaihto-koekäyttöperiaatteella uudelleen; ja

14.5.4 tällainen kokeilutarjous on voimassa vain kerran per toimitusosoite.

14.6 Jos te ette ota meihin yhteyttä sovellettavan koeajan aikana ja ilmoita, että haluatte peruuttaa minkä tahansa tuotteen tilauksen kohtien 14.4 ja/tai 14.5 mukaisesti, teidän katsotaan hyväksyneen kyseessä olevan tuotteen. Jos haluatte lisätietoja koeajan puitteisiin kuuluvista tuotteista, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

15. Jos tuote on vahingoittunut, viallinen tai ei tilauksen mukainen

15.1 Pitäkää kaikki tuotteen mukana tuleva takuuinformaatio tallessa, sillä sitä voidaan tarvita jos tuotteeseen tulee vika.

15.2 Pyydämme, että tarkistatte teille toimitetun tuotteen kohtuullisen ajan kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos meiltä vastaanottamanne tuote oli vahingoittunut toimitettaessa tai siihen tulee vika takuuajan kuluessa, ottakaa yhteyttä meihin ja palauttakaa tuote meidän kustannuksellamme joko postitse tai pyytämällä, että me noudamme tuotteen teiltä, jolloin:

15.2.1 me korjaamme sen, jos mahdollista;

15.2.2 jos tuotetta ei voida korjata, korvaamme sen vastaavanlaisella tuotteella, jos mahdollista; tai

15.2.3 jos ei ole mahdollista korvata tuotetta vastaavanlaisella tuotteella, me hyvitämme teidän ja mahdollisen luotonantajan kuten määritelty lausekkeessa 12.5, tuotteen ostohintana ja toimituskuluina maksamat summat. Koskien tällaisia palautuksia, pyydämme, että noudatatte palautusehtojamme jäljempänä kohdassa 16 määritellyn mukaisesti.

15.3 Jos huomaamme, että vian tai vahingon vuoksi palauttamanne tuote ei olekaan viallinen tai vahingoittunut, saatamme: palauttaa sen teille, ja käyttäen tilausta jättäessänne antamianne maksutietoja; laskuttaa teitä uudelleen tuotteesta ja alkuperäisistä toimituskuluista; ja laskuttaa teitä palautuskuluista ja tuotteen teille uudelleentoimittamisesta johtuvista kuluista.

15.4 Jos meiltä vastaanottamanne tuote ei ole se, jonka tilasitte, ottakaa meihin yhteyttä ja palauttakaa tuote meille meidän kustannuksellamme joko postitse tai pyytämällä, että me noudamme tuotteen teiltä, jolloin: (a) me toimitamme tilaamanne tuotteen, jos mahdollista; tai (b) jos ei ole mahdollista toimittaa tilaamaanne tuotetta, me hyvitämme ostohinnan ja mahdolliset toimituskulut. Tällaisten palautusten osalta, pyydämme, että noudatatte jäljempänä kohdassa 16 määriteltyjä palautusehtojamme.

16. Palautusehdot

16.1 Jos haluatte palauttaa tuotteen lähettäkää meille sähköpostia osoitteeseen verkkokauppa@tempur.fi (tai jos teillä ei ole sähköpostiosoitetta, kirjoittakaa meille, yhteystietomme alatunnisteesta) ja me annamme teille palautusviitteen, jonka pyydämme ilmoittamaan, kun palautatte tuotteen ja kaikessa kommunikaatiossa kanssamme (muuten vastauksemme saattaa kestää kauemmin).

16.2 Jos isokokoisia tuotteita on saatavilla verkkosivuilla ja/tai puhelimitse, saatamme sellaisten tuotteiden kohdalla noutaa tällaiset tuotteet teiltä omalla kustannuksellamme. Jos haluatte keskustella mahdollisesta noudosta, ottakaa yhteyttä meihin, yhteystietomme löytyvät alatunnisteesta.

16.3 Lausekkeista 16.1 ja 16.2 huolimatta, varaamme oikeuden laskuttaa isokokoisten tuotteiden palautuksesta 90 euroa. Mikäli teille on järjestetty nouto tuotteiden palautusta varten, ettekä ole paikan päällä luovuttamassa tuotteita noutopäivänä, veloitamme teiltä 60 euroa.

16.4 Varmistakaa, että kaikissa palautusta varten pakatuissa tuotteissa lukee selvästi nimi, postiosoite ja tilausnumero, ja jos lähetätte tuotteen postitse, säilyttäkää kuitti lähetyksestä. Noudosta on säilytettävä kuitattu noutotodistus. Sinun on varmistettava, että tuotteet jotka haluat palauttaa ovat hyvin pakattuja, jotta tuotteet eivät likaantuisi tai vahingoittuisi. Säilytä tuotteen alkuperäinen pakkausmateriaali, mikäli haluat palauttaa tuotteen.

16.5 Lausekkeen 14.1 ja 15 mukaisesti, jos pyydätte meitä noutamaan tuotteita, jotka ovat likaantuneet tai vahingoittuneet, pidätämme oikeuden kieltäytyä tuotteiden palautuksesta. Jos palautettu tuote on likaantunut tai vahingoittunut, pidätämme oikeuden toimittaa kyseiset tuotteet takaisin teille tai voimme vaatia täyttä maksua tuotteista ja täten valtuutat meidät perimään teiltä kaikki tarvittavat maksut, jotta voimme saada koko maksusuorituksen käyttämällä samaa debit/luotto –korttia, jolla alkuperäinen tilaus on tehty.

17. Hyvitykset

Hyvitämme teille kuuluvat summat näiden myyntiehtojen mukaisesti käyttäen samaa maksutapaa kuin tuotetta tilatessanne on käytetty. Huomatkaa, että emme voi vaikuttaa mihinkään hyvityksen osaan sen jälkeen, kun olemme jättäneet siirtopyynnön pankille tai muulle rahoituslaitokselle, ja että pankeilla ja muilla rahoituslaitoksilla kestää jopa 5 päivää kyseessä olevan hyvityksen käsittelyssä.

18. Tuotteiden käyttö

18.1 Suostutte tuotteiden käyttämiseen vain niiden normaalilla ja asiaankuuluvalla tavalla sekä sitoudutte olemaan muuttamatta tai muokkaamatta niitä millään tavalla.

18.2 Suostutte noudattamaan tuotteen mukana toimitettuja valmistajan ohjeita sekä olemaan käyttämättä tuotteita huolimattomalla tai välipitämättömällä tavalla.

19. Vastuu

19.1 Mikään näissä myyntiehdoissa ei poissulje tai rajoita meidän vastuutamme:

19.1.1 kuoleman tai henkilövahingon aiheuduttua huolimattomuutemme seurauksena;

19.1.2 petoksen kohdalla; tai

19.1.3 muuta vastuuta, jota ei voida sulkea pois Suomen sovellettavan lainsäädännön mukaan.

19.2 Pakottavan lainsäädännön asettamin rajoituksin:

19.2.1 Verkkosivut ja sisältö tarjotaan sellaisenaan, ilman minkäänlaisia takuita;

19.2.2 tuotteet ovat tyydyttävää laatua ja siihen käyttötarkoitukseen sopivia, mihin niitä tarjotaan (eli ei-kaupalliseen, kotikäyttöön, ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu); ja

19.2.3 emme ole vastuussa tahdonvaltaisesta oikeudesta tai muihin kuin sopimusasiakirjoihin perustuvista lupauksista tai takuista tuotteisiin tai Verkkosivuihin liittyen.

19.3 Siltä osin kuin kyseessä ei ole kuluttajankauppa, meidän, konserniyhtiöidemme, työntekijöidemme, johtajiemme, osakkaidemme tai edustajiemme vastuu millä tahansa perusteella (sopimukseen perustuva, yleinen vahingonkorvausvastuu tai muu vastuu) rajoittuu suurempaan seuraavista:

19.3.1 tuotteesta maksamanne hinta; tai

19.3.2 10 euroa.

19.4 Siltä osin kuin virhe tai vahinko ei johdu huolimattomuudesta meidän puolellamme eikä tavara kaupantekohetkellä poikennut siitä, mihin olemme erityisesti sitoutuneet taikka kun kyseessä ei ole kuluttajankauppa, me, meidän konsernimme yritykset ja niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät tai asiamiehet emme ole sopimuksen perusteella, vahingonkorvauslain perusteella tai muulla perusteella vastuussa:

19.4.1 mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta;

19.4.2 mistään tappioista, jotka johtuvat tulon, voittojen, maineen, tietojen tai sopimusmenetyksistä, rahan käytöstä tai liiketoiminnan keskeytymisestä, tai näihin liittyen.

19.5 Me, meidän konsernimme yritykset ja niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät tai asiamiehet emme ole sopimuksen perusteella, vahingonkorvauslain perusteella tai muulla perusteella vastuussa:

19.5.1 mistään tappioista, jotka johtuvat teidän verkkosivujen käytöstänne, mukaan lukien rajoituksetta, Verkkosivujen käyttöön tai mihinkään verkkosivuihin linkitettyihin ulkopuolisten sivustojen tai näillä sivustoilla olevan materiaalin käyttöön, kyvyttömyyteen käyttää näitä sivustoja tai näiden sivustojen käytön seurauksiin; mukaan lukien rajoituksetta, tappioihin tai vahinkoihin johtuen viruksista, jotka saattavat tartuttaa tietokoneenne, ohjelmistonne, tietonne tai muuta omaisuuttanne johtuen siitä, että vierailitte, käytitte tai selasitte Verkkosivujamme tai latasitte materiaalia Verkkosivultamme tai muilta ulkopuolisilta verkkosivustoilta, jotka on linkitetty meidän Verkkosivullemme;

19.5.2 mistään tappioista, jotka johtuvat tuotteiden väärinkäytöstä tai tuotteiden muuttamisesta tai muokkaamisesta, meidän ja/tai valmistajan ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä tai tuotteen käyttämisestä huolimattomasti tai välinpitämättömästi; ja/tai

19.5.3 mistään näiden Myyntiehtojen mukaisten velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä, mukaan lukien rajoituksetta, toimittamatta jättäminen tai toimituksen viivästyminen johtuen meistä riippumattomasta tapahtumasta tai olosuhteista, mukaan lukien rajoituksetta, lakoista, teknisistä ongelmista, tietoverkkojen pettämisestä tai viivytyksestä, terroriteoista tai sähkökatkosta.

20. Mitätöinti ja oikeuksista luopuminen

20.1 Jos mikä tahansa osa näistä Myyntiehdoista on täytäntöönpanokelvoton (mukaan lukien ehdot, joissa me poissuljemme vastuumme teille), muut Myyntiehtojen ehdot jäävät muuttumattomina voimaan.

20.2 Jos te rikotte näitä Myyntiehtoja ja me emme toimi teitä vastaan, olemme silti oikeutettuja vaatimaan oikeuksiemme täytäntöönpanoa teitä vastaan kyseisen rikkomuksen osalta ja käyttämään oikeuksiamme ja oikeussuojakeinojamme kaikissa muissa tilanteissa, joissa rikotte näitä Myyntiehtoja.

21. Kolmansien osapuolien oikeudet

Lukuun ottamatta meidän tytäryhtiöitämme, johtajiamme, työntekijöitämme tai edustajiamme, henkilöllä, joka ei ole osa näiden Myyntiehtojen perusteella tehtyä sopimusta, ei ole lainmukaisia tai muita oikeuksia vaatia oikeuksia tämän sopimuksen perusteella, siinä määrin kuin tällainen oikeus voidaan lainmukaisesti sulkea pois.

22. Irtisanominen ja voimassaoloaika

22.1 Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen näiden Myyntiehtojen mukaisesti milloin tahansa antamalla kirjallisen ilmoituksen toiselle osapuolelle, lukuun ottamatta tehtyä tilausta, jonka olemme hyväksyneet lausekkeen 9 mukaisesti.

22.2 Tämä kohta 22 ja kohdat 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 24, ja 25 jäävät voimaan näiden Myyntiehtojen mukaisen sopimuksen mistä tahansa syystä johtuvasta päättymisestä huolimatta.

23. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Pidätämme oikeuden käyttää alihankkijoita tai siirtää joko osittain tai kokonaan oikeutemme ja velvollisuutemme Myyntiehtojen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin. Nämä Myyntiehdot ovat henkilökohtaiset teille ja teidän oletetaan hyväksyvän ne omasta puolestanne eikä kenenkään kolmannen osapuolen lukuun.

24. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näitä myyntiehtoja tullaan soveltamaan ja tulkitsemaan Suomen lainsäädännön mukaan ja näistä myyntiehdoista johtuvat ristiriidat tulevat olemaan yksinomaisesti suomalaisten tuomioistuinten toimivallan alla.

25. Kokonainen sopimus

25.1 Nämä myyntiehdot yhdessä tietosuojaselosteemme kanssa muodostavat kokonaisen sopimuksen koskien verkkosivujemme käyttöänne ja tuotteen tilaustanne meiltä verkkosivujen kautta tai puhelimitse ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat sopimukset välillämme koskien Verkkosivujemme käyttöänne ja/tai tietyn tuotteen tilaamistanne.

25.2 Mitään myyntihenkilön meidän puolestamme antamaa lausuntoa ei pidä ymmärtää näiden myyntiehtojen ja/tai tietosuojaselosteen muunnoksena tai meitä sitovana kuvauksena minkään myynnissä olevan tuotteen ominaisuuksista tai laadusta. Lukuun ottamatta petosta tai tahallista harhaanjohtamista me emme ota vastuuta mistään tällaisesta esityksestä.

26. Riidan ratkaisu

26.1 Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan https://www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi

26.2 Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan https://www.kuluttajaneuvonta.fi

26.3 Vaihtoehtoisesti kuluttaja voi käyttää verkkokaupan riitatilanteissa ODR-foorumia. https://ec.europa.eu/odr ODR-foorumi vie asian riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

27. Valitusmenettely ja tuomioistuimen ulkopuolinen riitojen ratkaisu

27.1 Jos kiistasi ei ole ratkennut sinua tyydyttävällä tavalla otettuasi yhteyttä meihin puhelimitse numeroon 050 560 8350 tai sähköpostitse osoitteeseen verkkokauppa@tempur.fi sitoudumme hakemaan ratkaisua pätevän, kuluttajariitoihin erikoistuneen tahon kautta. Kuluttaja-asiamiespalvelulla on valtuudet ottaa käsiteltäväkseen kaikki tuomioistuimen ulkopuoliset kuluttajariidat. Kuluttaja-asiamies käsittelee tapauksen itse tai välittää sen eteenpäin pätevälle taholle. Kuluttaja-asiamiespalveluun voi ottaa yhteyttä seuraavan linkin kautta: https://www.kkv.fi

27.2 Haluamme kertoa sinulle myös Euroopan komission ”riitojen verkkoratkaisualustasta”. Jos haluat jättää hakemuksen verkossa, voit hakea tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua riitaan osoitteessa http://ec.europa.eu/odr