NORTH-PARIVUOTEESTA VÄHINTÄÄN TONNI POIS!
Osta tästä!
Ainutlaatuinen muotoilu yhdistettynä Tempur-materiaaliin

UNILÄÄKÄRI HENRI TUOMILEHTO TOTEAA: UNIHÄIRIÖT SUOMESSA LÄHENTELEVÄT JO KANSANSAIRAUTTA!

6. heinäkuuta, 2017 | Hyvinvointi & Uni
An Image

AIVAN JOKAISEN TULISI ARVOSTAA UNTANSA

Päivittäinen hyvinvointi perustuu mielen ja kehon energisyyteen, joka syntyy palautumisen taidosta. Todellakin, erinomaisessa palautumisessa on kyse taidosta, ei mystiikasta. Ja mikä hienointa, tätä taitoa voidaan parantaa ja kehittää. Se oikea palautuminen, kun nimittäin tapahtuu säännönmukaisella, hyvällä nukkumisella! Oikeastaan ei ole asiaa mihin nukkuminen ei vaikuttaisi. Se miten nukut, määrittelee seuraavan päiväsi. Tällöin jaksamme huolehtia myös suositusten mukaisesta ravitsemuksesta sekä säännönmukaisesta liikkumisesta.

Ikävä kyllä nyky-yhteiskunnan mukana tuoma hektisyys ja epäsäännöllinen elämäntapa ovat aikaansaaneet uniongelmien lisääntymisen. Nukumme vähemmän kuin koskaan, toisaalta työ- ja arkielämän vaatimukset ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ihmiset nukkuvat vähemmän kuin heidän todellinen unentarpeensa olisi, hyvinvointimme ja jaksamisemme ovat vaarantuneet ja kokonaisvaltaisen terveyskäsitteen murentumiseen; ihminen ei jaksa liikkua väsyneenä ja ruokailukäyttäytyminen muuttuu epäterveelliseksi. Kotimainen tutkimus on osoittanut, että paremmalla uniongelmien hoidolla jopa 700-750 M€ säästöt vähentyneinä sairaspoissaoloina olisi saavutettavissa. Puutteellinen uni muodostaa merkittävän kansanterveydellisen ja -taloudellisen ongelman.

ONGELMAT UNIHÄIRIÖIDEN TAUSTALLA

Viime aikoina on hyvin paljon tuotu esille palautumisen ja nukkumisen merkitystä jaksamiselle. Myös yksimielistä, vankkaa tieteellistä näyttöä huonon tai puutteellisen nukkumisen haitallisista vaikutuksista elimistöömme ja toimintakykyymme on tuotettu runsaasti viimeisten parin vuoden aikana. Ongelmaa on alettu tiedostamaan, mutta ratkaisua ei ole esitetty.

KUINKA RATKAISTA KOKO KANSAA VAIVAAVAT UNIHÄIRIÖT?

Nyt on aika toimia, unihäiriöt ovat uusi kansansairaus! Panostus parempaan nukkumiseen on käyttämätön voimavara edistää terveyttämme. Tämä on mahdollista vain yhteistyössä työnantajien, yhteiskunnan ja yksilötason välillä. Hyvään nukkumiseen tähtäävillä terveellisillä elämäntavoilla pystymme usein ennaltaehkäisemään varsinaisten unihäiriöiden syntyä ja jopa parantamaan olemassa olevia niiden tarkan tunnistamisen jälkeen. Pitkään jatkuneissa, hankalissa unen ongelmissa potilaan hoito tulisi perustua unihäiriön tarkkaan tunnistamiseen unitutkimuksella ja syynmukaiseen hoitoon, sen sijaan, että lähes poikkeuksetta se nyt tapahtuu uni- ja nukahtamislääkkein potilaan kuvailemiin oireisiin pohjautuen ilman mitään lääketieteellistä mittausta.

Ärtyneisyys, aloite- ja keskittymiskyvyttömyys, muistiongelmat…Pitkään huonosti nukkunut ja/tai palautunut ihminen ei osaa enää tunnistaa väsynyttä olotilaansa poikkeavaksi tai yhdistää niitä puutteelliseen uneen. Me ihmiset, kun olemme sopeutujia ja selviytyjiä, tiettyyn pisteeseen. Siksi tarvitsemme vertailukohtaa. Hyvän Unen Salaisuus -verkkovalmennuksessa lähdemme tarkastelemaan mitä sinä voisit tehdä parantaaksesi omaa nukkumistasi ja palautumistasi. Tervetuloa mukaan!

Artikkelin kirjoittaja on Unilääkäri Henri Tuomilehto. Dosentti Henri Tuomilehto on yksi harvoista suomalaisista unihäiriöpotilaita päätyönään hoitavista lääkäreistä. Hänelle on myönnetty eurooppalainen unilääketieteen erityispätevyys, ja Suomessa hän johtaa kolmea Oivauni Uniklinikkaa Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. Tutustu Henrin CV:hen >

An Image

KOE TEMPUR

ETSI LÄHIN TEMPUR-MYYMÄLÄ JA KOEMAKAA TEMPUR JO TÄNÄÄN!

An Image